فی سبيل الله مجاهدينو مخليص مسلمانانو ټولو وروڼو ته ډالې!!!

فی سبيل الله مجاهدينو مخليص مسلمانانو ټولو وروڼو ته ډالې!!!
په پښتو کښي کليوالي متل څي ګټوور د برکت نه ډک مطلب لري.
که تا وويل څي زه يم… ما وويل څي زه يم…
خدای مکړه ګرانه نه به ته یې نه به ځه يم…!
بيشکه که ما وويل څي ته یې … بيشکه تا وويل څي ته یې …
هم به ته یې هم به ځه يم
رب العالمين دی د ټولي نړې مجاهدينو مسلمانانو وروڼو کښي اتفاق اتحاد دايم برکرار ساتې رب تعالی دی غيبې کومک قوت ورورولی د مسلمانانو په برخه کړی رسوه ذليل شرمنده دی وي هغه د مسلمان مجاهد په لباس کښي پټ شيطان څوک څي د مجاهدينو بی اتفاقي بيلتون ته لمن وهي امين يارب العالمين

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s